Đấu Sĩ “khóc thét” vì những chỉnh sửa trang bị Hút Máu
Bên cạnh những chỉnh sửa cân bằng, trong bản 11.6 cũng có rất nhiều các thay đổi về Hệ Thống đáng chú ý.
Video | March 19, 2021 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  

Các bài liên quan