[CKTG 2016] ITZ vs ahq: Không có bất ngờ tới từ đại diện Wildcard
Tây Môn và đồng bọn tiếp tục nuôi hi vọng đi tiếp...
Highlights Giải Đấu | October 8, 2016 | By Hunter

LM360 - The Boss

Video liên quan