[CKTG 2016] H2K vs EDG: ClearLove bị mất Rồng Ngàn Tuổi, EDG tan nát trước H2K
Thần Rừng Trung Quốc chắc hẳn sẽ rất tiếc với pha để mất Rồng của mình...
Highlights Giải Đấu | October 8, 2016 | By Hunter

LM360 - The Boss