[CKTG 2016] EDG vs ITZ: EDG dễ dàng toàn diệt đại diện Wildcard
EDG đã không mắc sai lầm như lượt đi...
Highlights Giải Đấu | October 8, 2016 | By Hunter

LM360 - The Boss

Video liên quan