[CKTG 2016] Ahq vs ITZ: Tây Môn trở lại đưa đại diện Đài Loan tới chiến thắng
INTZ đã không còn nhiều bất ngờ...
Cao Thủ | October 3, 2016 | By Hunter

LM360 - The Boss

Video liên quan