[CKTG 2016] ahq vs H2K: Albis cướp được Baron nhưng ahq vẫn thua!
Tây Môn và đồng đội đã không thể lặp lại kết quả lượt đi...
Highlights Giải Đấu | October 8, 2016 | By Hunter

LM360 - The Boss