Tham gia “Leo Đỉnh Vinh Quang” – Rút ngay trang phục Ma Pháp Sư từ 12/03 đến 18/03
Sở hữu ngay trang phục Ma Pháp Sư khi Leo Đỉnh các bạn ơi!
Tin Game | March 12, 2021 | By HQ

01_Leodinh_800x450.jpg - 403.07 kb

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện “Leo Đỉnh Vinh Quang” sẽ diễn ra từ 12/03 đến 18/03.

Nội Dung Sự Kiện

1. Có 3 khu vực trong sự kiện: ĐỒNG, BẠC, VÀNG. Bạn khởi đầu ở khu vực ĐỒNG.

LDVQ-1.jpg - 227.68 kb

2. Khu vực ĐỒNG có 5 phần thưởng:

• Trang phục 210-290 RP tự chọn

• Trang phục 120-180 RP ngẫu nhiên

• Đá Quý

• Báu vật sơ cấp tự chọn (Rương Tuyệt Phẩm, 2 Rương Hextech, 2 Chìa Khóa Hextech)

• 100 Kỉ vật Niên Thú

Mỗi lần rút ở khu vực ĐỒNG, bạn nhận được ngẫu nhiên 1 phần thưởng. Số RP cần để rút tăng dần (19/29/59/79/99 RP) nhưng bạn sẽ không rút trùng phần thưởng đã ra trước đó.

3. Khu vực BẠC có 4 phần thưởng:

• Trang phục 310-396 RP tự chọn

• Trang phục 210-290 RP ngẫu nhiên

• Báu vật cao cấp tự chọn (2 Viên Niên Thú, 2 Bộ Tuyệt Phẩm, Trứng Linh Thú Nhóm 1-7)

• 250 Kỉ vật Niên Thú

Mỗi lần rút ở khu vực BẠC, bạn nhận được ngẫu nhiên 1 phần thưởng. Số RP cần để rút tăng dần (59/79/109/149 RP) nhưng bạn sẽ không rút trùng phần thưởng đã ra trước đó.

4. Khu vực VÀNG có 3 phần thưởng:

• Giải tối cao tự chọn (trang phục 599 RP, trang phục Ma Pháp Sư, 10 Bộ Tuyệt Phẩm)

• Trang phục 310-396 RP ngẫu nhiên

• Báu vật cao cấp tự chọn (2 Viên Niên Thú, 2 Bộ Tuyệt Phẩm, Trứng Linh Thú Nhóm 1-7)

Mỗi lần rút ở khu vực VÀNG, bạn nhận được ngẫu nhiên 1 phần thưởng. Số RP cần để rút tăng dần (129/179/229 RP) nhưng bạn sẽ không rút trùng phần thưởng đã ra trước đó.

5. Khu vực BẠC và VÀNG ban đầu sẽ bị khóa. Bạn có thể mở khóa khu vực BẠC bằng cách rút 4 lần ở khu vực ĐỒNG hoặc mở trực tiếp với 100 RP. Bạn có thể mở khóa khu vực VÀNG bằng cách rút 3 lần ở khu vực BẠC hoặc mở trực tiếp với 200 RP. Mỗi khu vực chỉ cần mở khóa 1 lần trong cả sự kiện.

LDVQ-2.jpg - 10.31 kb

6. Sau khi rút được giải cao nhất của một khu vực, khu vực đó sẽ được reset.

Lưu Ý Sự Kiện

1. Nếu đã sở hữu tất cả trang phục trong nhóm trang phục ngẫu nhiên, bạn sẽ nhận được vật phẩm thay thế:

• Trang phục 120-180 RP ngẫu nhiên: 3 Bộ Tuyệt Phẩm

• Trang phục 210-290 RP ngẫu nhiên: 5 Bộ Tuyệt Phẩm

• Trang phục 310-396 RP ngẫu nhiên: 7 Bộ Tuyệt Phẩm

2. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

3. Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

4. Các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

5. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

6. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Thể Lệ.

7. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện, vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.

:)
Tags: