[SIÊU SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN] Tham gia Viễn Cổ Trận Đồ từ 05/02 đến 18/02
Cơ hội nhận viên, kỉ vật Tân Sửu
Tin Game | February 5, 2021 | By HQ

VCTD-1.jpg - 211 kb

THỜI GIAN SỰ KIỆN: 05/02/2021 – 18/02/2021

KHÁM PHÁ TRẬN ĐỒ

Bạn có thể khám phá trận đồ bằng RP (50 RP nếu khám phá 1 lần, 490 RP nếu khám phá 10 lần).

Mỗi lần khám phá, bạn nhận được 5 vật phẩm ngẫu nhiên trong số các vật phẩm sau: 25 Kỉ vật Tân Sửu, Mảnh Chìa Khóa, 10 Tinh Hoa Cam, Mảnh Mẫu Mắt Kỳ Bí, Rương Hextech.

Nếu trong số 5 vật phẩm nhận được có 3/4/5 vật phẩm giống nhau, bạn nhận được thêm Viên Tân Sửu / 500 Kỉ vật Tân Sửu / 100 Điểm Hàng Hiệu 2020.

THƯỞNG MỐC

Mỗi 5 lần ra 3 vật phẩm giống nhau trở lên, bạn nhận được 1 Đá Trận Đồ (tối đa 5 lần). Đá Trận Đồ dùng để nâng cấp Tế Đàn, giúp tăng tỉ lệ nhận được Niên Hồn trong sự kiện Niên Thú Xâm Lăng.

VCTD-2.jpg - 129.72 kb

:)