[SIÊU SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN] Tham gia Viễn Cổ Thương Hội từ 05/02 đến 18/02
Ưu đãi siêu to siêu khổng lồ
Tin Game | February 5, 2021 | By HQ

VCTH-1.jpg - 210.15 kb

THỜI GIAN SỰ KIỆN: 05/02/2021 – 18/02/2021

VẬT PHẨM ƯU ĐÃI

Hệ thống sẽ đưa ra cho bạn 7 vật phẩm và 7 ưu đãi.

Chọn 1 vật phẩm và 1 ưu đãi, sau đó bấm MUA để nhận được vật phẩm với ưu đãi tương ứng. Bạn không thể chọn lại vật phẩm và ưu đãi đó sau khi mua.

Vật phẩm bao gồm các trang phục 150-396 RP đang mở bán, gói 2 Trứng Linh Thú các loại, 5 Viên Tân Sửu, 5 Bộ Tuyệt Phẩm, 500 Kỉ vật Tân Sửu.

Ưu đãi bao gồm giảm giá 20-70%, đồng giá 50-125 RP, tặng kèm Kỉ vật Niên Thú, Viên Niên Thú, Túi Niên Thú, Đá Quý, Điểm Hàng Hiệu 2020, Lì Xì Tân Sửu, Trứng Linh Thú Nhóm 1-7.

LÀM MỚI

Bạn có thể làm mới vật phẩm hoặc ưu đãi. Khi làm mới, hệ thống sẽ đưa ra 7 vật phẩm hoặc 7 ưu đãi mới.

Số RP cần để làm mới là 2 RP trên mỗi vật phẩm hoặc ưu đãi chưa sử dụng.

THƯỞNG MỐC

Mỗi lần tiêu 200 RP trong sự kiện Viễn Cổ Thương Hội (tính cả RP để làm mới), bạn nhận được 1 Đá Thương Hội (tối đa 5 lần). Đá Thương Hội dùng để nâng cấp Chợ, giúp giảm thiệt hại trong sự kiện Niên Thú Xâm Lăng.

VCTH-2.jpg - 123.78 kb

:)