[SIÊU SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN] Tham gia Viễn Cổ Sơn Hà từ 05/02 đến 18/02
Điểm danh đủ ngày và sở hữu ngay Alistar Tân Sửu
Tin Game | February 5, 2021 | By HQ

VCSH-1.jpg - 193.6 kb

THỜI GIAN SỰ KIỆN: 05/02/2021 – 18/02/2021

NHIỆM VỤ

Mỗi ngày, bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ sau để kiếm điểm.

• Bấm nút ĐIỂM DANH trong trang sự kiện Viễn Cổ Sơn Hà: +1 điểm.

• Bỏ 800 Tinh Hoa Lam trong trang sự kiện Viễn Cổ Sơn Hà: +1 điểm.

• Thắng 1 trận ở chế độ hợp lệ: +3 điểm (tối đa 3 lần).

Các chế độ hợp lê bao gồm:

• Summoner’s Rift Thường Chọn Ẩn

• Summoner’s Rift Xếp Hạng Đơn/Đôi

• Summoner’s Rift Xếp Hạng Linh Hoạt

• Vực Gió Hú ARAM

• Đấu Trường Chân Lý Thường

• Đấu Trường Chân Lý Xếp Hạng

MỐC & QUÀ

Khi số điểm đạt mốc, bạn nhận được quà tương ứng.

Có 2 loại quà: quà thường và quà VIP. Tất cả người chơi đều nhận được quà thường nếu đạt đủ điểm, nhưng để nhận quà VIP, bạn cần mở VIP với 250 RP.

Trong danh sách quà thường có 5 Đá Sơn Hà. Đá Sơn Hà dùng để nâng cấp Trụ, giúp tăng độ bền căn cứ trong sự kiện Niên Thú Xâm Lăng.

Trang phục Alistar Niên Thú Nguyên Đán sẽ nhận được khi đạt mốc 40 điểm. Trang phục này chỉ có thể sở hữu trong các sự kiện đặc biệt, và sẽ không được mở bán trong Cửa Hàng hoặc có trong Chế Tạo Hextech.

LÀM BÙ

Số nhiệm vụ không được thực hiện mỗi ngày được tính là bị bỏ lỡ. Bạn có thể dùng RP để làm bù các nhiệm vụ bị bỏ lỡ (3 RP mỗi nhiệm vụ).

Khi bấm LÀM BÙ, tất cả nhiệm vụ bị bỏ lỡ sẽ được làm bù đồng thời.

:)