Hướng dẫn cách tránh bị bắt lẻ trong trận đấu
Việc bị bắt lẻ là điều rất hay xảy ra kể cả là trong chế độ đấu thường hay chế độ xếp hạng đơn, vậy phải làm thế nào để hạn chế điều này?
Chiến Thuật | September 30, 2014 | By Oceanus

Việc để bị bắt lẻ luôn để lại những hậu quả tai hại, nhẹ thì bạn sẽ bị thua sút so với đối thủ trực tiếp của mình, nặng hơn thì sẽ khiến đội mất trụ hoặc rồng hay baron và năng hơn nữa là thua cả trận đấu. Vì thế, hạn chế bắt lẻ là điều mà mỗi người chơi cần làm, dù là trong chế độ xếp hạng đơn hay là chế độ thường.

Từ những điều rất đơn giản như hạn chế đi vào khu vực không có tầm nhìn đến những điều tính toán thời gian hồi Tốc Biến của đối phương, video Học Chơi Liên Minh Huyền Thoại mới nhất này sẽ giúp bạn tránh được việc bị bắt lẻ trong trận đấu.

Các bài liên quan