Zeros quẩy với Fiora tại bản 9.19
Fiora vừa được buff quá mạnh
Cao Thủ | October 2, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  ,