Yassuo – Đừng có chửi tui mà…
Chém gió nát người luôn nè.
Hài Hước | July 12, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan