Xin Zhao có thể “bất tử” trước những tướng đánh xa?
Mỗi đòn đánh thường trúng đích là Xin Zhao sẽ được tăng thêm thời gian tồn tại chiêu cuối đó các bạn
Khác | May 25, 2018 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  

Video liên quan