Xạ Thủ đen đủi nhất Liên Minh gọi tên Aphelios | Tổng quan Cập nhật 10.13
Aphelios bị gõ nhiều quá...
Video | June 25, 2020 | By Cá The Feed

Để feed cho nó vần chứ không feed thật đâu :(
Tags:  , ,

Các bài liên quan