Tuyển tập Yasuo – Kẻ địch chỉ là hạt cát trước lưỡi kiếm của Wandering Pro
Không quá xanh nhưng cực ghê.
Highlight | June 11, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  

Video liên quan