Tuyển tập SSG STICH – Twitch xạ thủ vs Xayah
Bên kia có Taric hỗ trợ kìa.
Cao Thủ | May 19, 2017 | By Broken Wings

Tags:  ,

Video liên quan