Top Funny & Fail VCS mùa hè 2019 PLAY OFF 1
Cá sấu của Zeros quá ghê
Highlights Giải Đấu | September 2, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!

Video liên quan