Top Fails – Combo tối thượng Thresh + Sion
Một tên là đẩy, một tên là kéo, quá đẹp.
Hài Hước | July 12, 2017 | By Broken Wings

Tags:  

Video liên quan