Tổng hợp những pha xử lý Zed của LL Stylish
Một người chơi Zed Bắc Mỹ khá nổi trong thời gian qua.
Hài Hước | May 18, 2017 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan