Tổng hợp các pha hủy diệt của Garen với 720 AD
Chúng ta cần phải có khái niệm mới về "sát thủ".
Hài Hước | October 30, 2016 | By Broken Wings

Tags:  

Video liên quan