Tổng hợp 65 chỉ số hạ gục và 31 mạng chết của Faker
Đắng lòng thanh niên troll game...
Highlight | May 23, 2017 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan