[Thử Nghiệm PBE] Kindred MỚI với tầm đánh trên 2000
Bắn hết cả trụ, Baron, Rồng luôn.
Khác | May 19, 2017 | By Broken Wings

Tags:  ,

Video liên quan