Thử nghiệm Aatrox mới với Sát Thương khủng lên tới 2170
Riven phiên bản 2.0.
Video | June 13, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  

Các bài liên quan