[Thách đấu NA] Varus đang hot? Vẫn là vô nghĩa với Vayne của TSM Doublelift
Anh 2 lít bắn cháy máy...
Cao Thủ | January 8, 2017 | By Hunter

Highlights

 

Full game

Video liên quan