[Thách đấu NA] SKT T1 Bengi dùng Lee Sin đấm bay Warwick đi rừng team địch
Bengi ăn mạng còn nhiều hơn cả team địch...
Cao Thủ | October 23, 2016 | By Hunter

Highlights

 

Full game

Video liên quan