[Thách đấu NA] Shiphtur vác Hecarim ra đường giữa vs Talon
Lực vãi chưởng...
Cao Thủ | March 22, 2017 | By Hunter

Highlights

 

Full game

LM360 - The Boss

Video liên quan