[Thách Đấu NA] Sát Thủ Kayn đáng sợ trong tay C9 Impact
Kayn đi lane bắt đầu có vẻ thịnh hành.
Cao Thủ | August 2, 2017 | By Broken Wings

Video liên quan