[Thách đấu NA] Rumble đường giữa không phải là đối thủ của Fizz trong tay C9 Jensen
Rumble nát nợ...
Cao Thủ | February 20, 2017 | By Hunter

Highlights

 

Full game

LM360 - The Boss

Video liên quan