[Thách đấu NA] Renekton của Quas chém tù đầu Yasuo trong tay Viper ở đường trên
Kéo cả anh mù lên bắt Yasuo luôn...
Cao Thủ | January 10, 2017 | By Hunter

Highlights

 

Full game

Video liên quan