[Thách Đấu NA] Khí chất dũng mãnh của “hoàng tử” C9 Impact
Thành quả tu luyện mấy chục năm có khác...
Cao Thủ | June 14, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan