[Thách đấu NA] Impact xử đẹp Kennen đường trên khi cầm Fiora
Luyện rồi vào giải gánh C9 nhé Impact...
Cao Thủ | January 7, 2017 | By Hunter

Highlights

 

Full game

Video liên quan