[Thách đấu NA] CLG Darshan tả xung hữu đột với Fiora đường trên
Maokai bị chém bật gốc luôn...
Cao Thủ | January 22, 2017 | By Hunter

Highlights

 

Full game

LM360 - The Boss

Video liên quan