[Thách đấu NA] Camille không thể ngăn cản nổi trong tay C9 Impact
Top die!
Cao Thủ | February 22, 2017 | By Hunter

Highlights

 

Full game

LM360 - The Boss

Video liên quan