[Thách Đấu Hàn] Untara trổ tài đi rừng với Jarvan IV
Combo cứ chỉ thằng đầu luôn.
Cao Thủ | January 18, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan