[Thách Đấu Hàn] Untara hành nát Illaoi với Kayle
Kayle có vẻ là một kèo cứng cựa so với Illaoi đấy.
Cao Thủ | January 6, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan