[Thách Đấu Hàn] Tristana bắn vô đối trong tay AFs Kramer
Nhảy nhót quá kinh khủng.
Cao Thủ | April 12, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan