[Thách Đấu Hàn] Trận đấu toàn sao: Thal, Spirit, Kramer
Pyke đã xuất hiện ở vai trò Hỗ Trợ.
Cao Thủ | June 8, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  , ,

Video liên quan