[Thách Đấu Hàn] Trận đấu toàn sao: SofM, Peanut, imp, Scout, Ruler, Untara
SofM vs Peanut, ai sẽ là người đưa đội tới chiến thắng?
Cao Thủ | August 10, 2017 | By Broken Wings

Video liên quan