[Thách đấu Hàn] Trận đấu toàn sao: Smeb, Score, PraY, Ruler, Fly
PraY đi top còn Smeb lại đi...xạ thủ
Cao Thủ | January 7, 2017 | By Hunter

Video liên quan