[Thách Đấu Hàn] Trận đấu toàn sao: MaRin, Apdo, Spirit, CooN, Jelly
Marin vs Dopa, ai sẽ là người đem về chiến thắng cho đội mình?
Cao Thủ | July 12, 2017 | By Broken Wings

Tags:  , , , ,

Video liên quan