[Thách Đấu Hàn] Trận đấu toàn sao: Faker, MaRin, Ruler, TheShy, Bless
Ông Faker đi rừng làm quả sida quá.
Cao Thủ | July 16, 2017 | By Broken Wings

Video liên quan