[Thách Đấu Hàn] Trận đấu toàn sao: Faker, Kramer
Bản nhạc ưa thích đã trở lại.
Cao Thủ | January 3, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan