[Thách đấu Hàn] Trận đấu toàn sao: Deft, Eazyhoon, SoHwan, Teddy, Chaos
Mỗi bên hơn 100k tiền mới hết trận...
Cao Thủ | January 7, 2017 | By Hunter

Video liên quan