[Thách Đấu Hàn] Trận đấu toàn sao: Cuvee, GorillA, Fly, Leo…
Jhin né quả dã man thật.
Cao Thủ | September 10, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  , , ,

Video liên quan