[Thách đấu Hàn] Trận đấu toàn sao: Coco, Swift, Duke, GorillA, LD Jarvan
Malzahar hỗ trợ xuất trận
Cao Thủ | January 7, 2017 | By Hunter

Video liên quan