[Thách đấu Hàn] Thêm 1 lần chúng ta được thấy độ bá đạo của LeBlanc trong tay Faker
May mà team kia vẫn thịt được Faker 1 mạng...
Cao Thủ | January 9, 2017 | By Hunter

Highlights

 

Full game

Video liên quan