[Thách Đấu Hàn] Talon nhét hành Ryze nát như chưa bao giờ được nát
Tội nghiệp chàng trai có tên Ryze.
Cao Thủ | June 13, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  

Video liên quan