[Thách Đấu Hàn] Taliyah mẫu mực trong tay SKT Sky (vs Untara)
Có mỗi 2 ông ở nhà chơi với nhau...
Cao Thủ | October 21, 2017 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  , ,

Video liên quan