[Thách đấu Hàn] Tài năng trẻ của Việt Nam UTM Criss đi mid , Faker đánh Hỗ Trợ
Rank Hàn bây giờ toàn người Việt :v
Cao Thủ | January 6, 2017 | By Luiigi

Video liên quan